ค้นหาข้อมูลทั่วโลก โดย Google

Google

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2551

ผู้บริหาร

ประวัติหมอเส็ง

http://morsengherbs.blogspot.com/2008_02_01_archive.html


ประวัติ คุณหมอเส็ง


ฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร แพทย์ที่ปรึกษา คลีนิค สุขภาพไตรเวชศาสตร์ด้านการแพทย์แผนตะวันออก หรือที่รู้จักกันดีในนาม “หมอเส็ง” หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยและจีน ด้วยวัยกว่า 60 ปี กับการคลุกคลีอยู่กับร้านขายยาแผนโบราณมาตั้งแต่ครั้งยังเด็ก หมอเส็งจึงได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนในการปรุงยาอย่างละเอียดและจดจำตัวยาสมุนไพรทุกชนิดได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะการ ผลิตหรือการปรุงยาจากสมุนไพรไทยและจีน ซึ่งสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก ที่นับวันจะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่น้อยคนเต็มที เพราะนอกจากจะอาศัยความรู้ความชัดเจน ในเรื่องสมุนไพรแล้ว ยังต้องมีประสบการณ์อันยาวนาน ซึ่งประสบการณ์ ความสามารถเหล่านี้ หมอเส็งใช้เวลาเรียนรู้สั่งสมมาจนแตกฉาน

บ้านเดิมท่านอยู่ที่บางคล้า แปดริ้ว เป็นร้านขายยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป ทั้งก๋งและเตี่ย หรือเรียกว่าทั้งตระกูลท่านเป็นหมอยา ซึ่งมีความชำนาญด้านสมุนไพรมาตลอด เตี่ยของท่านเป็นหมอมาจากเมืองจีน จะสอนคุณหมอเส็งให้รู้จักการใช้สมุนไพร ซี่งการศึกษาแพทย์แผนโบราณนั้นยากมากต้องเรียนรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด ถ้าจะใช้สมุนไพรรักษาโรคให้ถูกหลักและให้ออกฤทธิ์รักษาอย่างได้ผลต้องแตกฉาน สมุนไพรเพียงชนิดเดียวไม่สามารถรักษาได้ผล ต้องนำสมุนไพรแต่ละชนิดนำมาผสมผสานกันจึงจะออกฤทธิ์ในการรักษาอย่างได้ผล และจะต้องวินิจฉัยโรคของคนไข้ให้ดีเสียก่อนจึงจะปรุงยารักษาให้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการเรียนรู้มาอย่างลึกซึ้ง

กระทั่งได้แยกตัวออกมาเปิดร้านของตัวเองที่กรุงเทพฯ รักษาโรคทั่วไปเป็นหมอคู่กับเตี่ยมาตลอด จนเตี่ยอายุมากจึงวางมือให้หมอเส็งดำเนินการต่อไป เพราะเห็นว่าความรู้ความสามารถของหมอเส็งเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้แล้ว หมอเส็งได้ไปสอบใบอนุญาต จากกระทรวงสาธารณสุขทั้งทางด้านเวชกรรมและเภสัชกรรม ซึ่งคนที่จะไปสอบได้ต้องมีความรู้ด้านสมุนไพรเป็นอย่างดี ไม่ใช่ใครก็ไปสอบได้ ซึ่งเมื่อสมัยนั้นร้านขายยาแผนโบราณยังมีไม่มากนัก ต่อเมื่อมียาแผนปัจจุบันเข้ามา หมอเส็งก็ขายยาแผนปัจจุบันควบคู่กันไปด้วย ทั้งขายทั้งเป็นหมอไปในตัวพอมาระยะหลังยาฝรั่งเริ่มมาแรง ผู้คนหันไปนิยมกันมากขึ้นด้วย เหตุเพราะกินง่ายและไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนยาแผนโบราณ ขณะเดียวกันการแข่งขันของยาแผนปัจจุบันได้ขยายตัวสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว หมอเส็งจึงหันมาเน้นในเรื่องของสมุนไพรทั้งไทยและจีนตามที่ตัวเองถนัดมากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาโรคเกี่ยวกับสตรี ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ เลือดลม หรืออาการทางสมองที่เรามักจะพบในคนสูงอายุ และล่าสุดที่ หมอเส็งได้เพียรพยายามศึกษามากกว่า 10 ปี นั่นก็คือมหัศจรรย์ แห่งสมุนไพรไทย ที่ชื่อ “ว่านชักมดลูก"

ประวัติความเป็นมาและความมั่นคงของ บริษัท แสงสุริยะฉัตร(2002) จำกัด

ด้วยภูมิปัญญาและความสามารถทางการแพทย์แผนโบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนับร้อยๆ ปี ได้ถูกนำมาผสมผสานกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสูงสุดและได้เผยแพร่ประโยชน์อเนกอนันต์นี้ สู่สาธารณชน โดยผ่านกระบวนการทางการตลาดระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของชีวิตผู้คนจำนวนมากมาย

ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงเป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเป็นบริษัทฉัตรสุริยะ(2002)จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยตราหมอเส็ง ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2545 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ณ สำนักงานเลขที่ 703 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ จากนั้น ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ด้วยความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างรวดเร็วในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2546 จึงได้ลงทุนสร้างโรงงานขนาดใหญ่ ได้มาตรฐานสากล ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตยาสมุนไพรตราหมอเส็ง ให้ความสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที ต่อมาอีกเพียง 1 ปี

บริษัทฯได้พัฒนาระบบโครงสร้าง การดำเนินงานภายในใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจไปสู่ตลาดโลก ในนานาอารยประเทศ พร้อมทั้ง เปลี่ยนชื่อใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เป็น บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด ณ บัดนี้บริษัทฯ จึงมีความพร้อมที่จะมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลกและมอบโอกาสทางธุรกิจที่เหนือระดับให้กับบุคคลทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันทุกคน
******************************************************************
******************************************************************

บทความ

แพทย์ที่ปรึกษาคลีนิค สุขภาพไตรเวชศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนตะวันออก หรือที่รู้จักกันดีในนาม “หมอเส็ง” หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยและจีน ด้วยวัยกว่า 60 ปี กับการคลุกคลีอยู่กับร้านขายยาแผนโบราณมาตั้งแต่ครั้งยังเด็ก หมอเส็งจึงได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนในการปรุงยาอย่างละเอียดและจดจำตัวยาสมุนไพรทุกชนิดได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะการผลิตหรือการปรุงยาจากสมุนไพรไทยและจีน ซึ่งสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก ที่นับวันจะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่น้อยคนเต็มที เพราะนอกจากจะอาศัยความรู้ความชัดเจน ในเรื่องสมุนไพรแล้ว ยังต้องมีประสบการณ์อันยาวนาน ซึ่งประสบการณ์ ความสามารถเหล่านี้ หมอเส็งใช้เวลาเรียนรู้สั่งสมมาจนแตกฉาน และนี่คือบทความที่ได้สัมภาษณ์คุณหมอเส็ง จากการถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ กับการใช้ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรตราหมอเส็ง
สมุนไพรตราหมอเส็ง ช่วยผู้ป่วยทำให้แข็งแรงขึ้น และร่างกายนั้นจะรักษาตัวเองตามขั้นตอนการรักษา จะทำให้ฟื้นตัวเร็ว ผู้หญิง หากเลือดลมดี มดลูกดี จะมีสุขภาพที่ดี ทานว่านชักมดลูกทำให้คนที่มีประจำเดือนมาเป็นลิ่มหายไป คนเป็นตกขาว หาย 85% เพราะตกขาวมีหลายสาเหตุ ผู้หญิงนั้น ไม่เหมาะกับการทำงานหนัก เพราะต้องเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง เส้นเอ็น จะบีบมดลูกที่แขวนอยู่ ทำให้มดลูกเคลื่อนตัวลงมาต่ำ หากต่ำ 3-5 ซม. มีปัญหา หากหลุดมาคาช่องคลอด อันตราย และคนที่คลอดบุตร จะเสียดเลือด, เสียกำลัง, เสียความร้อนในร่างกายที่ออกมากับเลือดที่เสีย ทำให้ร่างกายเย็น จึงทำให้ ขี้หนาว ความร้อนนั้นคือธาตุไฟ เหตุนี้ ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้เลือดน้อย เพลียง่าย ไม่มีแรง ยาปัจจุบันไม่มียารักษามดลูก มีเพียงยาแก้อักเสบ แก้ปวด และต้องผ่าตัดในกรณีจำเป็น แต่ยาแผนโบราณมีโดยธรรมชาติ สามารถชักมดลูกให้สูงขึ้น เข้าอู่ (ตำแหน่งที่ถูกต้อง) นั่นคือ ว่านชักมดลูก ข้อเสียของการแพทย์แผนโบราณ ทั้งยาไทยและยาจีน คือ ไม่มีการบันทึกการรักษาไว้ หรือจะถ่ายทอดก็ต่อเมื่อเป็นบุตรหลาน ทำให้ยานั้นสูญหายไปมาก วิธีการปรุงยาของหมอเส็ง ยึดแบบโบราณจริงๆ ท่านไม่ชอบเอาวิยาศาสตร์มาใช้ เพียงอุปกรณ์ที่ผลิตนั้นทันสมัย ใช้กรรมวิธีการปรุงยาเป็นแบบโบราณจริงๆ และเชื่อมั่นได้ว่า ยาที่หมอเส็งทำออกมาไม่แพ้ยาของชาติใดเลย การทำยาแต่ละตัวมีจุดมุ่งหมาย สรรพคุณต้องครบองค์ประกอบ ดังนั้น ยารักษามดลูกนั้น สามารถรักษามดลูก และอาการของมดลูกได้ทุกชนิด การติดเชื้อ, มดลูกต่ำ, มดลูกอักเสบ, ตกขาว, ปวดประจำเดือน, ชักมดลูกให้เข้าอู่ ทั้งนี้ ปัญหาเกี่ยวกับมดลูกต่างๆ นี้ จะต้องใช้ตัวยาที่แตกต่างกันออกไปทำให้การใช้ยาหมอเส็งได้ครบองค์ประกอบ ข้อนี้ ทำให้ยาของหมอเส็งแตกต่างจากยารักษามดลูกทั่วไป สรรพคุณที่ได้นั้นสูงมาก เทียบกับราคาจึงไม่แพง ซื้อยาขวดเดียวได้สรรพคุณครบถ้วน และหมอเส็งปรุงยาจากประสบการณ์รักษาจริง เห็นว่าหายได้ผล จึงทำออกมาสู่ท้องตลาด ว่านชักมดลูก มีอยู่ในทุกประเทศ แต่ว่านของเมืองไทยดีที่สุด หมอเส็งเคยเอาว่านของอินเดียมาใช้ แต่ไม่ได้ผล ยาน้ำกระชายดำ เหมาะรักษาอาการปวดเมื่อย ตึงชา แบบไม่รุนแรง เช่น ทำงานหนักมาทั้งวัน ท่านจะหาย แต่หากมีอาการปวดเมื่อยรุนแรงแบบเรื้อรัง ใช้ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย เป็นยางัดเส้น และไม่รบกวนกระเพาะอาหาร ซึ่งต่างจากยาฝรั่ง ที่ทานนานเข้าจะมีผลข้างเคียงกับกระเพาะอาหาร ผู้ชายที่นกเขาไม่ขันตามสถิติกระทรวงสาธารณสุข มีถึง 40-60% สาเหตุเพราะความเครียด ซึ่งทำให้เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงนกเขานั้นไม่ทำงาน หรือทำงานไม่เต็มที่ ภาวะนี้ ได้ไปกดลูกอัณฑะ ทำให้ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนชายได้ จึงต้องรักษาที่เส้นประสาท และฮอร์โมนให้แข็งแรง ในชายที่ต่อมลูกหมากผลิตน้ำอสุจิโต (ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป) กลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
- กระชายดำตราหมอเส็ง ทำให้เส้นประสาทและฮอร์โมนแข็งแรงขึ้น
- ทำให้เชื้ออสุจิแข็งแรง
-ทำให้ร่างกายแข็งแรง แก้ปวดเมื่อยทั่วไป
สรรพคุณพลูคาว เป็นยาบำรุงเลือด เหมาะกับคนที่ขี้หนาว หนาวในอก เห็นฝนมาหรือเปิดแอร์ก็หนาว มือ-เท้าเย็น คนเลือดน้อย จะมีอาการขี้หนาว คลอดบุตรแล้วไม่ได้อยู่ไฟ ยานี้มีฤทธิ์ร้อน ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ทำให้ผิวสวยกว่าว่าน สวยนาน ผิวพรรณเต่งตึง ขาวนวล ช่วยให้ฝ้าจางลง ลบรอยเหี่ยวย่น รูขุมขนกระชับ แต่พลูคาวออกฤทธิ์ช้ากว่าว่าน และเมื่อเห็นผล จะอยู่นานกว่าว่าน
สรรพคุณขมิ้นชัน กำจัดกลิ่นทุกชนิดในร่างกาย และขับสารพิษจากอาหารที่ทาน หรือจากอากาศที่หายใจ คนที่ต้องทำงานอยู่กับสารเคมี ตำรวจจราจร จำเป็นต้องทาน คนเป็นหวัดเรื้อรัง หอบหืด ไซนัส ภูมิแพ้ เบาหวานน้ำตาลสูง บาดแผลที่เกิดจากเบาหวาน แผลกดทับ ฝี-หนอง แผลในกระเพาะอาหาร ตับอักเสบบี อันจะกลายเป็นมะเร็งได้ หากมีแผลฉกรรจ์ รุนแรง ใช้แกะยาออกจากแคปซูล โรยแผล จะหายเร็ว ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เนียนลื่น ช่วยสมานแผล ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทานคู่กับยาบำรุงร่างกายจะดีมาก เพราะยังช่วยต่อต้านเชื้อโรคที่เกิดจากแผลผ่าตัดได้ดีอีกด้วย
สรรพคุณยาบำรุงโลหิต (ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย) การจะบรรเทาอาการปวดเมื่อย คุณหมอเส็งใช้วิธีการเสริมสร้าง แทนที่จะใช้ยาแก้ปวด แล้วก็กลับมาปวดใหม่อีก วิธีของคุณหมอจะช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อ กระดูกต่างๆ ให้แข็งแรงแล้วจะหายดีขึ้นได้ เป็นยางัดเส้น ไม่ใช่ยาระงับปวด คนที่เป็นกระดูกทับเส้น ทับสะโพกแล้วปวดร้าวลงขา หัวเข่าเสื่อม หัวเข่าหลวม เหน็บชา ตะคริว นิ้วล็อก รูมาตอยด์ สะเก็ดเงิน แก้ให้ดีขึ้นถึงหายได้ คนเป็นเก๊าต์จะหายขาด แต่มีข้อที่ต้องจำ คือ ทานแล้วต้องปวดก่อน เพราะยาออกฤทธิ์ขยายเส้นเลือด ในคนเป็นเก๊าต์มีอาการบวมและปวด ระยะ 7-10 วัน หากปวดทนไม่ได้ ให้ทานยาแก้ปวดได้ หากต้องการหายให้ทนกินยาต่อเนื่อง และเมื่อปวดหาย อาการปวดเรื้อรัง เหล่านั้นก็จะหายไปด้วย เป็นแก้ปวดทุกชนิดในร่างกาย หากกินยานี้แล้วมีอาการหน้ามืด แสดงว่าเป็นความดันต่ำ ควรกินยาบำรุงร่างกาย
โรคกระดูกพรุน เกิดขึ้นเมื่อร่างกายเสียกระดูกเร็วกว่าการสร้างกระดูกใหม่ พบในหญิงวัยหมดประจำเดือน คนสูงอายุ ผู้ป่วยที่รับยาประเภท สเตียรอยด์ คนสูบบุหรี่จัด ดื่มสุราจัด อาการของโรค คือ ปวดหลังเรื้อรัง หากหญิงวัยหมดประเดือนมีกระดูกสันหลังยุบหลายปล้อง จะทำให้เตี้ยลง หลังโก่ง ภายใน 1 ปี หากไม่รักษา มีโอกาสสูงที่จะกระดูกหักยาที่ช่วยรักษากระดูกพรุน คือ ฮอร์โมน เอสโตรเจน ซึ่งมีมากในว่านชักมดลูกของหมอเส็ง
*************
http://morsengherbs.blogspot.com/2008_02_01_archive.html

**********

แผนการตลาด

วิธีสมัครสมาชิก.

***************************
**********************

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2551

แนะนำสินค้า

http://morsengherbs.blogspot.com/2008_02_01_archive.html


*

แนะนำสรรพคุณสินค้า
สมุนไพรบำรุงร่างกาย ( กล่องสีแดง )

http://morsengherbs.blogspot.com/2008_02_01_archive.html

สุขภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรบำรุงร่างกาย ( กล่องสีแดง )
บรรจุ : ขนาด 750 CC.
ราคาสมาชิก : 3,700 บาท
ราคาขาย : 4,200 บาท
คะแนน :

****************************************************************************
ยาบำรุงร่างกายกล่องแดง
เป็นยาพิเศษ มีฤทธิ์แรงกว่ายาบำรุงร่างกายสูตร 2 กล่องเหลืองกว่า 7 เท่า
สรรพคุณและจุดเด่น
1. ดื่มแล้วผิวพรรณสวยงาม มีน้ำมีนวล ผิวละเอียดมากขึ้น (ดื่มแล้วผิวสวย)
2. เป็นยาเสริมสร้างสมองให้แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต สมองฝ่อ อัลไซเมอร์ พากินสัน หรือสมองมีอาการมึนงง สมองสั่งงานช้า สาเหตุของการเดินโครง เดินช้าเดินเซ เหมือนคนไม่มีกำลัง ร่างกายอ่อนเพลียและขาไม่มีแรง
3. เกี่ยวกับต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่คล่องตัว หรือปัสสาวะไม่ออก
4. ช่วยเกี่ยวกับเรื่องตับ ตับอักเสบอย่างรุนแรง หรือตับแข็งอย่างแรง ทำให้มีอาการเพลีย ซีด เบื่ออาหาร เวลาทานอาหารจะมีอาการจุกที่ลิ้นปี่ ปัสสาวะเหม็นฉุน เจ็บ หรือเสียงชายโครงด้านขวา
5. ยาบำรุงกำลังกล่องแดง เป็นยาที่ทุกเพศทุกวัยดื่มได้ ใครก็ตามที่มีร่างกายทรุดโทรม อ่อนเพลียมากๆ ไม่ว่าท่านจะรักสาอย่างไร อาการก็ไม่แข็งแรงขึ้น หากท่านใช้ยาบำรุงร่างกายกล่องแดงเพียง 1 สัปดาห์ จะสังเกตว่าร่างกายแข็งแรงดีขึ้นมาก ยาบำรุงร่างกายกล่องแดง ไม่เหมือนยาบำรุงร่างกายที่มีขาย อยู่ทั่วไป ในท้องตลาด เพราะยาบำรุงกล่องแดงเมื่อใช้แล้วจะเห็นผลอย่างชัดเจน
วิธีการสั่งซื้อ: http://samunpaimorseng.blogspot.com/2008/03/blog-post_2942.html
Google