ค้นหาข้อมูลทั่วโลก โดย Google

Google

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2551

ผู้บริหาร

ประวัติหมอเส็ง

http://morsengherbs.blogspot.com/2008_02_01_archive.html


ประวัติ คุณหมอเส็ง


ฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร แพทย์ที่ปรึกษา คลีนิค สุขภาพไตรเวชศาสตร์ด้านการแพทย์แผนตะวันออก หรือที่รู้จักกันดีในนาม “หมอเส็ง” หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยและจีน ด้วยวัยกว่า 60 ปี กับการคลุกคลีอยู่กับร้านขายยาแผนโบราณมาตั้งแต่ครั้งยังเด็ก หมอเส็งจึงได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนในการปรุงยาอย่างละเอียดและจดจำตัวยาสมุนไพรทุกชนิดได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะการ ผลิตหรือการปรุงยาจากสมุนไพรไทยและจีน ซึ่งสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก ที่นับวันจะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่น้อยคนเต็มที เพราะนอกจากจะอาศัยความรู้ความชัดเจน ในเรื่องสมุนไพรแล้ว ยังต้องมีประสบการณ์อันยาวนาน ซึ่งประสบการณ์ ความสามารถเหล่านี้ หมอเส็งใช้เวลาเรียนรู้สั่งสมมาจนแตกฉาน

บ้านเดิมท่านอยู่ที่บางคล้า แปดริ้ว เป็นร้านขายยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป ทั้งก๋งและเตี่ย หรือเรียกว่าทั้งตระกูลท่านเป็นหมอยา ซึ่งมีความชำนาญด้านสมุนไพรมาตลอด เตี่ยของท่านเป็นหมอมาจากเมืองจีน จะสอนคุณหมอเส็งให้รู้จักการใช้สมุนไพร ซี่งการศึกษาแพทย์แผนโบราณนั้นยากมากต้องเรียนรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด ถ้าจะใช้สมุนไพรรักษาโรคให้ถูกหลักและให้ออกฤทธิ์รักษาอย่างได้ผลต้องแตกฉาน สมุนไพรเพียงชนิดเดียวไม่สามารถรักษาได้ผล ต้องนำสมุนไพรแต่ละชนิดนำมาผสมผสานกันจึงจะออกฤทธิ์ในการรักษาอย่างได้ผล และจะต้องวินิจฉัยโรคของคนไข้ให้ดีเสียก่อนจึงจะปรุงยารักษาให้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการเรียนรู้มาอย่างลึกซึ้ง

กระทั่งได้แยกตัวออกมาเปิดร้านของตัวเองที่กรุงเทพฯ รักษาโรคทั่วไปเป็นหมอคู่กับเตี่ยมาตลอด จนเตี่ยอายุมากจึงวางมือให้หมอเส็งดำเนินการต่อไป เพราะเห็นว่าความรู้ความสามารถของหมอเส็งเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้แล้ว หมอเส็งได้ไปสอบใบอนุญาต จากกระทรวงสาธารณสุขทั้งทางด้านเวชกรรมและเภสัชกรรม ซึ่งคนที่จะไปสอบได้ต้องมีความรู้ด้านสมุนไพรเป็นอย่างดี ไม่ใช่ใครก็ไปสอบได้ ซึ่งเมื่อสมัยนั้นร้านขายยาแผนโบราณยังมีไม่มากนัก ต่อเมื่อมียาแผนปัจจุบันเข้ามา หมอเส็งก็ขายยาแผนปัจจุบันควบคู่กันไปด้วย ทั้งขายทั้งเป็นหมอไปในตัวพอมาระยะหลังยาฝรั่งเริ่มมาแรง ผู้คนหันไปนิยมกันมากขึ้นด้วย เหตุเพราะกินง่ายและไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนยาแผนโบราณ ขณะเดียวกันการแข่งขันของยาแผนปัจจุบันได้ขยายตัวสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว หมอเส็งจึงหันมาเน้นในเรื่องของสมุนไพรทั้งไทยและจีนตามที่ตัวเองถนัดมากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาโรคเกี่ยวกับสตรี ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ เลือดลม หรืออาการทางสมองที่เรามักจะพบในคนสูงอายุ และล่าสุดที่ หมอเส็งได้เพียรพยายามศึกษามากกว่า 10 ปี นั่นก็คือมหัศจรรย์ แห่งสมุนไพรไทย ที่ชื่อ “ว่านชักมดลูก"

ประวัติความเป็นมาและความมั่นคงของ บริษัท แสงสุริยะฉัตร(2002) จำกัด

ด้วยภูมิปัญญาและความสามารถทางการแพทย์แผนโบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนับร้อยๆ ปี ได้ถูกนำมาผสมผสานกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสูงสุดและได้เผยแพร่ประโยชน์อเนกอนันต์นี้ สู่สาธารณชน โดยผ่านกระบวนการทางการตลาดระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของชีวิตผู้คนจำนวนมากมาย

ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงเป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเป็นบริษัทฉัตรสุริยะ(2002)จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยตราหมอเส็ง ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2545 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ณ สำนักงานเลขที่ 703 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ จากนั้น ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ด้วยความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างรวดเร็วในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2546 จึงได้ลงทุนสร้างโรงงานขนาดใหญ่ ได้มาตรฐานสากล ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตยาสมุนไพรตราหมอเส็ง ให้ความสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที ต่อมาอีกเพียง 1 ปี

บริษัทฯได้พัฒนาระบบโครงสร้าง การดำเนินงานภายในใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจไปสู่ตลาดโลก ในนานาอารยประเทศ พร้อมทั้ง เปลี่ยนชื่อใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เป็น บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด ณ บัดนี้บริษัทฯ จึงมีความพร้อมที่จะมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลกและมอบโอกาสทางธุรกิจที่เหนือระดับให้กับบุคคลทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันทุกคน
******************************************************************
******************************************************************

บทความ

แพทย์ที่ปรึกษาคลีนิค สุขภาพไตรเวชศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนตะวันออก หรือที่รู้จักกันดีในนาม “หมอเส็ง” หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยและจีน ด้วยวัยกว่า 60 ปี กับการคลุกคลีอยู่กับร้านขายยาแผนโบราณมาตั้งแต่ครั้งยังเด็ก หมอเส็งจึงได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนในการปรุงยาอย่างละเอียดและจดจำตัวยาสมุนไพรทุกชนิดได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะการผลิตหรือการปรุงยาจากสมุนไพรไทยและจีน ซึ่งสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก ที่นับวันจะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่น้อยคนเต็มที เพราะนอกจากจะอาศัยความรู้ความชัดเจน ในเรื่องสมุนไพรแล้ว ยังต้องมีประสบการณ์อันยาวนาน ซึ่งประสบการณ์ ความสามารถเหล่านี้ หมอเส็งใช้เวลาเรียนรู้สั่งสมมาจนแตกฉาน และนี่คือบทความที่ได้สัมภาษณ์คุณหมอเส็ง จากการถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ กับการใช้ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรตราหมอเส็ง
สมุนไพรตราหมอเส็ง ช่วยผู้ป่วยทำให้แข็งแรงขึ้น และร่างกายนั้นจะรักษาตัวเองตามขั้นตอนการรักษา จะทำให้ฟื้นตัวเร็ว ผู้หญิง หากเลือดลมดี มดลูกดี จะมีสุขภาพที่ดี ทานว่านชักมดลูกทำให้คนที่มีประจำเดือนมาเป็นลิ่มหายไป คนเป็นตกขาว หาย 85% เพราะตกขาวมีหลายสาเหตุ ผู้หญิงนั้น ไม่เหมาะกับการทำงานหนัก เพราะต้องเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง เส้นเอ็น จะบีบมดลูกที่แขวนอยู่ ทำให้มดลูกเคลื่อนตัวลงมาต่ำ หากต่ำ 3-5 ซม. มีปัญหา หากหลุดมาคาช่องคลอด อันตราย และคนที่คลอดบุตร จะเสียดเลือด, เสียกำลัง, เสียความร้อนในร่างกายที่ออกมากับเลือดที่เสีย ทำให้ร่างกายเย็น จึงทำให้ ขี้หนาว ความร้อนนั้นคือธาตุไฟ เหตุนี้ ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้เลือดน้อย เพลียง่าย ไม่มีแรง ยาปัจจุบันไม่มียารักษามดลูก มีเพียงยาแก้อักเสบ แก้ปวด และต้องผ่าตัดในกรณีจำเป็น แต่ยาแผนโบราณมีโดยธรรมชาติ สามารถชักมดลูกให้สูงขึ้น เข้าอู่ (ตำแหน่งที่ถูกต้อง) นั่นคือ ว่านชักมดลูก ข้อเสียของการแพทย์แผนโบราณ ทั้งยาไทยและยาจีน คือ ไม่มีการบันทึกการรักษาไว้ หรือจะถ่ายทอดก็ต่อเมื่อเป็นบุตรหลาน ทำให้ยานั้นสูญหายไปมาก วิธีการปรุงยาของหมอเส็ง ยึดแบบโบราณจริงๆ ท่านไม่ชอบเอาวิยาศาสตร์มาใช้ เพียงอุปกรณ์ที่ผลิตนั้นทันสมัย ใช้กรรมวิธีการปรุงยาเป็นแบบโบราณจริงๆ และเชื่อมั่นได้ว่า ยาที่หมอเส็งทำออกมาไม่แพ้ยาของชาติใดเลย การทำยาแต่ละตัวมีจุดมุ่งหมาย สรรพคุณต้องครบองค์ประกอบ ดังนั้น ยารักษามดลูกนั้น สามารถรักษามดลูก และอาการของมดลูกได้ทุกชนิด การติดเชื้อ, มดลูกต่ำ, มดลูกอักเสบ, ตกขาว, ปวดประจำเดือน, ชักมดลูกให้เข้าอู่ ทั้งนี้ ปัญหาเกี่ยวกับมดลูกต่างๆ นี้ จะต้องใช้ตัวยาที่แตกต่างกันออกไปทำให้การใช้ยาหมอเส็งได้ครบองค์ประกอบ ข้อนี้ ทำให้ยาของหมอเส็งแตกต่างจากยารักษามดลูกทั่วไป สรรพคุณที่ได้นั้นสูงมาก เทียบกับราคาจึงไม่แพง ซื้อยาขวดเดียวได้สรรพคุณครบถ้วน และหมอเส็งปรุงยาจากประสบการณ์รักษาจริง เห็นว่าหายได้ผล จึงทำออกมาสู่ท้องตลาด ว่านชักมดลูก มีอยู่ในทุกประเทศ แต่ว่านของเมืองไทยดีที่สุด หมอเส็งเคยเอาว่านของอินเดียมาใช้ แต่ไม่ได้ผล ยาน้ำกระชายดำ เหมาะรักษาอาการปวดเมื่อย ตึงชา แบบไม่รุนแรง เช่น ทำงานหนักมาทั้งวัน ท่านจะหาย แต่หากมีอาการปวดเมื่อยรุนแรงแบบเรื้อรัง ใช้ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย เป็นยางัดเส้น และไม่รบกวนกระเพาะอาหาร ซึ่งต่างจากยาฝรั่ง ที่ทานนานเข้าจะมีผลข้างเคียงกับกระเพาะอาหาร ผู้ชายที่นกเขาไม่ขันตามสถิติกระทรวงสาธารณสุข มีถึง 40-60% สาเหตุเพราะความเครียด ซึ่งทำให้เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงนกเขานั้นไม่ทำงาน หรือทำงานไม่เต็มที่ ภาวะนี้ ได้ไปกดลูกอัณฑะ ทำให้ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนชายได้ จึงต้องรักษาที่เส้นประสาท และฮอร์โมนให้แข็งแรง ในชายที่ต่อมลูกหมากผลิตน้ำอสุจิโต (ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป) กลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
- กระชายดำตราหมอเส็ง ทำให้เส้นประสาทและฮอร์โมนแข็งแรงขึ้น
- ทำให้เชื้ออสุจิแข็งแรง
-ทำให้ร่างกายแข็งแรง แก้ปวดเมื่อยทั่วไป
สรรพคุณพลูคาว เป็นยาบำรุงเลือด เหมาะกับคนที่ขี้หนาว หนาวในอก เห็นฝนมาหรือเปิดแอร์ก็หนาว มือ-เท้าเย็น คนเลือดน้อย จะมีอาการขี้หนาว คลอดบุตรแล้วไม่ได้อยู่ไฟ ยานี้มีฤทธิ์ร้อน ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ทำให้ผิวสวยกว่าว่าน สวยนาน ผิวพรรณเต่งตึง ขาวนวล ช่วยให้ฝ้าจางลง ลบรอยเหี่ยวย่น รูขุมขนกระชับ แต่พลูคาวออกฤทธิ์ช้ากว่าว่าน และเมื่อเห็นผล จะอยู่นานกว่าว่าน
สรรพคุณขมิ้นชัน กำจัดกลิ่นทุกชนิดในร่างกาย และขับสารพิษจากอาหารที่ทาน หรือจากอากาศที่หายใจ คนที่ต้องทำงานอยู่กับสารเคมี ตำรวจจราจร จำเป็นต้องทาน คนเป็นหวัดเรื้อรัง หอบหืด ไซนัส ภูมิแพ้ เบาหวานน้ำตาลสูง บาดแผลที่เกิดจากเบาหวาน แผลกดทับ ฝี-หนอง แผลในกระเพาะอาหาร ตับอักเสบบี อันจะกลายเป็นมะเร็งได้ หากมีแผลฉกรรจ์ รุนแรง ใช้แกะยาออกจากแคปซูล โรยแผล จะหายเร็ว ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เนียนลื่น ช่วยสมานแผล ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทานคู่กับยาบำรุงร่างกายจะดีมาก เพราะยังช่วยต่อต้านเชื้อโรคที่เกิดจากแผลผ่าตัดได้ดีอีกด้วย
สรรพคุณยาบำรุงโลหิต (ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย) การจะบรรเทาอาการปวดเมื่อย คุณหมอเส็งใช้วิธีการเสริมสร้าง แทนที่จะใช้ยาแก้ปวด แล้วก็กลับมาปวดใหม่อีก วิธีของคุณหมอจะช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อ กระดูกต่างๆ ให้แข็งแรงแล้วจะหายดีขึ้นได้ เป็นยางัดเส้น ไม่ใช่ยาระงับปวด คนที่เป็นกระดูกทับเส้น ทับสะโพกแล้วปวดร้าวลงขา หัวเข่าเสื่อม หัวเข่าหลวม เหน็บชา ตะคริว นิ้วล็อก รูมาตอยด์ สะเก็ดเงิน แก้ให้ดีขึ้นถึงหายได้ คนเป็นเก๊าต์จะหายขาด แต่มีข้อที่ต้องจำ คือ ทานแล้วต้องปวดก่อน เพราะยาออกฤทธิ์ขยายเส้นเลือด ในคนเป็นเก๊าต์มีอาการบวมและปวด ระยะ 7-10 วัน หากปวดทนไม่ได้ ให้ทานยาแก้ปวดได้ หากต้องการหายให้ทนกินยาต่อเนื่อง และเมื่อปวดหาย อาการปวดเรื้อรัง เหล่านั้นก็จะหายไปด้วย เป็นแก้ปวดทุกชนิดในร่างกาย หากกินยานี้แล้วมีอาการหน้ามืด แสดงว่าเป็นความดันต่ำ ควรกินยาบำรุงร่างกาย
โรคกระดูกพรุน เกิดขึ้นเมื่อร่างกายเสียกระดูกเร็วกว่าการสร้างกระดูกใหม่ พบในหญิงวัยหมดประจำเดือน คนสูงอายุ ผู้ป่วยที่รับยาประเภท สเตียรอยด์ คนสูบบุหรี่จัด ดื่มสุราจัด อาการของโรค คือ ปวดหลังเรื้อรัง หากหญิงวัยหมดประเดือนมีกระดูกสันหลังยุบหลายปล้อง จะทำให้เตี้ยลง หลังโก่ง ภายใน 1 ปี หากไม่รักษา มีโอกาสสูงที่จะกระดูกหักยาที่ช่วยรักษากระดูกพรุน คือ ฮอร์โมน เอสโตรเจน ซึ่งมีมากในว่านชักมดลูกของหมอเส็ง
*************
http://morsengherbs.blogspot.com/2008_02_01_archive.html

**********

แผนการตลาด

วิธีสมัครสมาชิก.

***************************
**********************

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2551

แนะนำสินค้า

http://morsengherbs.blogspot.com/2008_02_01_archive.html


*

แนะนำสรรพคุณสินค้า




สมุนไพรบำรุงร่างกาย ( กล่องสีแดง )

http://morsengherbs.blogspot.com/2008_02_01_archive.html

สุขภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรบำรุงร่างกาย ( กล่องสีแดง )
บรรจุ : ขนาด 750 CC.
ราคาสมาชิก : 3,700 บาท
ราคาขาย : 4,200 บาท
คะแนน :

****************************************************************************
ยาบำรุงร่างกายกล่องแดง
เป็นยาพิเศษ มีฤทธิ์แรงกว่ายาบำรุงร่างกายสูตร 2 กล่องเหลืองกว่า 7 เท่า
สรรพคุณและจุดเด่น
1. ดื่มแล้วผิวพรรณสวยงาม มีน้ำมีนวล ผิวละเอียดมากขึ้น (ดื่มแล้วผิวสวย)
2. เป็นยาเสริมสร้างสมองให้แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต สมองฝ่อ อัลไซเมอร์ พากินสัน หรือสมองมีอาการมึนงง สมองสั่งงานช้า สาเหตุของการเดินโครง เดินช้าเดินเซ เหมือนคนไม่มีกำลัง ร่างกายอ่อนเพลียและขาไม่มีแรง
3. เกี่ยวกับต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่คล่องตัว หรือปัสสาวะไม่ออก
4. ช่วยเกี่ยวกับเรื่องตับ ตับอักเสบอย่างรุนแรง หรือตับแข็งอย่างแรง ทำให้มีอาการเพลีย ซีด เบื่ออาหาร เวลาทานอาหารจะมีอาการจุกที่ลิ้นปี่ ปัสสาวะเหม็นฉุน เจ็บ หรือเสียงชายโครงด้านขวา
5. ยาบำรุงกำลังกล่องแดง เป็นยาที่ทุกเพศทุกวัยดื่มได้ ใครก็ตามที่มีร่างกายทรุดโทรม อ่อนเพลียมากๆ ไม่ว่าท่านจะรักสาอย่างไร อาการก็ไม่แข็งแรงขึ้น หากท่านใช้ยาบำรุงร่างกายกล่องแดงเพียง 1 สัปดาห์ จะสังเกตว่าร่างกายแข็งแรงดีขึ้นมาก ยาบำรุงร่างกายกล่องแดง ไม่เหมือนยาบำรุงร่างกายที่มีขาย อยู่ทั่วไป ในท้องตลาด เพราะยาบำรุงกล่องแดงเมื่อใช้แล้วจะเห็นผลอย่างชัดเจน
วิธีการสั่งซื้อ: http://samunpaimorseng.blogspot.com/2008/03/blog-post_2942.html

ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย


**************************************************************************
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ( ยาบำรุงโลหิต )
บรรจุ : 100 cc.
เลขทะเบียนยา : G83/48 ( ยาสามัญประจำบ้าน )
ราคาสมาชิก : 620 บาท จำนวน 20 ขวด
ราคาขาย : 900 บาท จำนวน 20 ขวด
คะแนน : 10 PV

***************************************************************************
สรรพคุณ
ยาบำรุงบรรเทาอาการปวดเมื่อย ( ยาบำรุงโลหิต ) เป็นยาสมุนไพรที่ช่วยเสริมให้โลหิตมีสารหลายชนิดไปบำรุงกระดูกที่เสื่อม เส้นเอ็นที่ตึง กล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรง ทำให้กระดูกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นแข็งแรงขึ้น เมื่อแข็งแรงขึ้นแล้ว อาการปวดเมื่อย ขัดใน กระดูก เส้นที่ตึงอาการเหน็บชาจะหายไป การรักษาอาการปวดกระดูกหรือเส้นตึง ส่วนใหญ่จะใช้วิธีรักษาที่ไม่ถูกต้องจึงไม่หายหรือดีขึ้นได้ เพราะการที่คนเราปวดกระดูกเกิดจากการเสื่อมของร่างกายที่ใช้มานาน ทำให้กระดูกและเส้นเอ็นไม่แข็งแรงเท่าที่ควร หมอจึงเปลี่ยนวิธีการรักษาแบบไม่เหมือนใคร โดยใช้สมุนไพรบำรุงหรือเสริมสร้างกระดูก กล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่เสื่อมให้แข็งแรงขึ้น อาการปวดเข่า ปวดหลัง กระดูกทับเส้น ปวดกล้ามเนื้อ เส้นตึง แม่แต่คนทำงานหนักมีอาการปวดเมื่อยทั่วไป เมื่อทานยาติดต่อกัน 7-10 วัน อาการจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

วิธีการสั่งซื้อ: http://samunpaimorseng.blogspot.com/2008/03/blog-post_2942.html

อาหารเสริมรสแย่


*************************************************************************
ชื่อผลิตภัณฑ์ : อาหารเสริมรสแย่
บรรจุ : 100 cc.
เลขทะเบียนยา :
ราคาสมาชิก : 1,700 บาท จำนวน 20 ขวด
ราคาขาย : 1,900 บาท จำนวน 20 ขวด
คะแนน : 25 PV

************************************************************************
สรรพคุณ
อาหารเสริมรสแย่ เป็นสมุนไพรที่เพิ่มพลังงานโดยเฉพาะ ไม่ว่าสมอง หัวใจ ปอด ตับ ไต เลือด ความร้อนในร่างกาย กำลังในร่างกาย เมื่อได้ดื่มอาหารเสริมรสแย่ จะแข็งแรงขึ้น ภายใน 3-5 วัน ทันที เป็นอาหารเสริมชนิดเดียวที่มีคุณค่าต่อร่างกาย อย่างมหาศาลเห็นผลชัดเจน ถึงรสชาติจะแย่แต่สรรพคุณไม่แย่ตาม เป็นสมุนไพรที่เลียนแบบคนโบราณที่เขาทำกันเมื่อหลายร้อยปีก่อน จึงมีรสชาติแบบธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมตกแต่งรสชาติให้น่ารับประทาน

วิธีการสั่งซื้อ: http://samunpaimorseng.blogspot.com/2008/03/blog-post_2942.html

ยาน้ำกระชายดำ สูตร 2


********************************************************************

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาน้ำกระชายดำ สูตร 2

บรรจุ : ขวดใหญ่ 750 cc.

ขวดเล็ก 100 cc.

เลขทะเบียนยา : G43/46

ราคาสมาชิก : ขวดใหญ่ 1,750 บาท จำนวน 1 ขวด

ราคาขาย : ขวดใหญ่ 2,000 บาท จำนวน 1 ขวด

ราคาสมาชิก : ขวดเล็ก 520 บาท จำนวน 20 ขวด

ราคาขาย : ขวดเล็ก 650 บาท จำนวน 20 ขวด

คะแนน : 50 PV , 10 PV


สรรพคุณ
ยาน้ำกระชายดำ สูตร 2 เหมาะรักษาอาการปวดเมื่อยตึงชาแบบไม่รุนแรง เช่นทำงานหนักมาทั้งวัน ทานจะหาย แต่หากมีอาการปวดเมื่อยรุนแรงแบบเรื้อรัง ใช้ ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ( ยาบำรุงโลหิต ) เป็นยางัดเส้นและไม่รบกวนกระเพาะอาหาร ซึ่งต่างจากยาฝรั่ง ที่ทานนานเข้า จะมีผลข้างเคียงกับกระเพาะอาหาร ผู้ชายที่นกเขาไม่ขัน ตามสถิติกระทรวงสาธารณสุข มีถึง 40-60 % สาเหตุเพราะความเครียด ซึ่งจะทำให้เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงนกเขานั้นไม่ทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่ ภาวะนี้ได้ไปกดลูกอัณฑะ ทำให้ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนชายได้ จึงต้องรักษาที่เส้นประสาท และฮอร์โมนให้แข็งแรง ในชายที่ต่อมลูกหมาก ผลิตน้ำอสุจิโต ( ชายอายุ 40 ปี ขึ้น ) กลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก 1. กระชายดำหมอเส็ง ทำให้เส้นประสาทและฮอร์โมนแข็งแรงขึ้น 2. ทำให้เชื้ออสุจิแข็งแรง 3. ทำให้ร่างกายแข็งแรง แก้ปวดเมื่อทั่วไป


วิธีการสั่งซื้อ: http://samunpaimorseng.blogspot.com/2008/03/blog-post_2942.html



มุกดำ - มุกทอง

****************************************
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มุกดำ - มุกทอง

บรรจุ : 50 กรัม
30 กรัม
ราคาสมาชิก : ขนาด 50 กรัม 1,350 บาท จำนวน 1 กล่อง
ราคาขาย : ขนาด 50 กรัม 1,600 บาท จำนวน 1 กล่อง
ราคาสมาชิก : ขนาด 30 กรัม 800 บาท จำนวน 1 กล่อง
ราคาขาย : ขนาด 30 กรัม 1,000 บาท จำนวน 1 กล่อง
คะแนน : 25 PV , 15 PV

สรรพคุณ
มุกดำ - มุกทอง เป็นสมุนไพรสีดำ ช่วยดูแลปัญหา กระ ฝ้า จุดด่างดำ ใบหน้าหมองคล้ำ ลดรอยเหี่ยวย่น ช่วยกระชับรูขุมขน " มุกดำ " เป็นสมุนไพรสีดำ ที่มีฤทธิ์เป็นพลังงานช่วยระเบิดฝ้าที่จับตัวใต้ผิวหนังหรือผัวหน้าให้กระจายตัวออกไป เพื่อง่ายต่อการรักษา "มุกดำ" มีฤทธิ์ในการกระจายฝ้า ไม่ใช่การกัดผิวหรือลอกฝ้า " มุกดำ " เป็นสมุนไพร ที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ผลิตและจัดจำหน่ายได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจาก อย.


วิธีการสั่งซื้อ: http://samunpaimorseng.blogspot.com/2008/03/blog-post_2942.html

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพลูคาว






*****************************************************


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพลูคาว

( ผสมเห็ดหลินจือ )

บรรจุ : ขวดใหญ่ 750 cc.

ใบอนุญาต อย. : 19-2-02146-1-0009

ราคาสมาชิก : ขวดใหญ่ 1,250 บาท จำนวน 1 ขวด

ราคาขาย : ขวดใหญ่ 1,700 บาท จำนวน 1 ขวด

คะแนน : 25 PV

*****************************************************************

สรรพคุณ


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพลูคาวผสมเห็ดหลินจือ เป็นยาบำรุงเลือด เหมาะกับคนที่ขี้หนาว เห็นฝนมาหรือเปิดแอร์ก็หนาว มือเท้าเย็น คนเลือดน้อยจะมีอาการขี้หนาว คลอดบุตรแล้วไม่ได้อยู่ไฟ ยานี้มีฤทธิ์ร้อนให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ทำให้ผิวสวยกว่าว่าน สวยนาน ผิวพรรณเต่งตึง ขาวนวล ช่วยให้ฝ้าจางลง ลบรอยเหี่ยวย่น รูขุมขนกระชับ แต่พลูคาวออกฤทธิ์ช้ากว่าว่าน และเมื่อเห็นผล จะอยู่นานกว่าว่าน

มีสรรพคุณเด่น ๆ ดังนี้

1. ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแก้อาการหนาวในอก ช่วยลดอาการ มือ - เท้า เย็น

2. บำรุงเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น ทำให้ฝ้าจางลง

3. ช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึง ลบรอยเหี่ยวย่น

4. เหมาะสำหรับคนผิวแห้ง ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล

5. ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง บำรุงกระดูก แก้ปวดเมื่อยตึงชาตามร่างกาย

6. เหมาะกับสตรีที่มีตกขาวมากกว่าปกติ

วิธีการสั่งซื้อ: http://samunpaimorseng.blogspot.com/2008/03/blog-post_2942.html

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551

ยาน้ำว่านชักมดลูก สูตร 1



**********************************************************
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาน้ำว่านชักมดลูก สูตร 1
บรรจุ : ขวดใหญ่ 750CC
เลขทะเบียนยา : G64/46
ราคาสมาชิก : 2,700 บาท (B)
ราคาขาย : 3,200 บาท (B)
คะแนน : 100 PV ********************************************************************************* สรรพคุณ
สมุนไพรหมอเส็ง แก้ปัญหามดลูก ช่องคลอด “ว่านชักมดลูก” ให้คุณกับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ เห็น ผลภายใน 10 วัน ว่านชักมดลูกเป็นสมุนไพรของไทย สำหรับใช้รักษาภายในช่องคลอดของสตรี ให้คุณ ประโยชน์กับสุภาพสตรีอย่างมหาศาล ( ถ้ารู้จักใช้ให้ถูกต้อง ) คุณค่าของว่านชักมดลูก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1. คือปรุงเป็นยารักษาภายในมดลูก ปรุงเป็นยารักษาภายในของสตรี การปรุงว่านชักมดลูกให้ เป็นยารักษาภายใน ต้องปรุงโดย หมอแผนโบราณ ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะจึงจะได้ผล ส่วนที่ปรุง เป็นยารักษา มีดังนี้ 1. รักษาอาการมดลูกต่ำ, มดลูกโต, มดลูกบาง หรือ ปวดมดลูกเป็นประจำ
2. รักษาพังผืด, ซีสต์, หรือเนื้องอกภายในมดลูก
3. แก้หน่วง เสียวท้องน้อย หรือปีกมดลูกทั้ง 2 ข้าง
4. แก้ปวดประจำเดือนอย่างรุนแรงระหว่างมีรอบเดือน
5. ช่วยป้องกันไม่ให้แท้งบุตรง่าย หรือตกเลือด
6. รักษาสุขภาพสตรีที่มีระดูขาว หรือมุตกิดเรื้อรัง ที่เป็นมานาน
7. ดับกลิ่นภายในช่องคลอดอย่างมหัศจรรย์
8. ช่วยรักษาอาการมือ-เท้าเย็น, ขี้หนาว, หนาวในอก
9. ช่วยรักษาการเจ็บหรือปวดภายในเวลาร่วมเพศ
ส่วนที่ 2. ปรุงเป็นอาหารเสริมสร้างร่างกายที่เสื่อมโทรม ปรุงเป็นอาหารเสริมของสุภาพสตรี เพราะว่านชักมดลูกมีกลิ่นมีรสคล้ายกับขมิ้นขาว คนโบราณเวลาไม่มีขมิ้นขาวทานกับ น้ำพริก ก็ใช้ว่านชัก มดลูกหัวอ่อนๆ แทน คุณประโยชน์ในการเสริมสร้าง
1. ช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื่น มีน้ำมีนวล ผิวลื่น ละเอียดขึ้น
2. ช่วยบำรุงผิวหน้าที่เหี่ยวย่นและหยาบกร้านมากๆ ให้ดีขึ้น
3. ช่วยเสริมสร้างหญิงที่มีหน้าท้องที่เหี่ยวย่นหรือหย่อนยาน เกิดจากการคลอดบุตรให้หายไป
4. ช่วยให้ภายใน และปากช่องคลอดกระชับเหมือนสาวๆ อย่างมหัศจรรย์
5. ช่วยเสริมสร้างสตรีที่มีอารมณ์ทางเพศบกพร่องให้สมบูรณ์เป็นปกติ
6. ช่วยเสริมสร้างหน้าอกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้

วิธีการสั่งซื้อ: http://samunpaimorseng.blogspot.com/2008/03/blog-post_2942.html

ยาสตรี เบอร์ 2 ( ผสมว่านชักมดลูก )






****************************************************************


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาสตรี เบอร์ 2 ( ผสมว่านชักมดลูก )
บรรจุ : ขวดใหญ่ 700 cc.
ทะเบียนยา : G24/49
ราคาสมาชิก : ขวดใหญ่ 1,850 บาท จำนวน 1 ขวด
ราคาขาย : ขวดใหญ่ 2,500 บาท จำนวน 1 ขวด
คะแนน : 50 PV
สรรพคุณ
ยาสตรีเบอร์ 2 เป็นยาที่นำเอาสรรพคุณบางอย่างของว่านชักมดลูกมารวมกับยาบำรุงร่างกายมาไว้ในขวดเดียวกัน ทำให้ยาสตรีเบอร์ 2 เป็นยาที่นำสรรพคุณ ของยาบำรุงร่างกาย และว่านชักมดลูกในเวลาเดียวกัน ทำให้กระชับได้ดียิ่งขึ้น คุณค่าของว่านชักมดลูก แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
ส่วนที่ 1. ใช้เป็นยาสมุนไพรดูแลความสะอาดภายใน
1. ใช้ว่านชักมดลูกดูแลอาการมดลูกต่ำ, มดลูกโต, มดลูกบาง หรือ ปวดมดลูกเป็นประจำ
2. แก้หน่วง เสียวท้องน้อย หรือปีกมดลูกทั้ง 2 ข้าง
3. แก้ปวดประจำเดือนอย่างรุนแรงระหว่างมีรอบเดือน
4. ช่วยป้องกันไม่ให้แท้งบุตรง่าย หรือตกเลือด
5. รักษาสุขภาพสตรีที่มีระดูขาว หรือมุตกิดเรื้อรัง ที่เป็นมานาน
6. ดับกลิ่นภายในช่องคลอดอย่างมหัศจรรย์
7. ช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกาย ช่วยลดอาการมือ-เท้าเย็น, ขี้หนาว, หนาวในอก
8. ช่วยลดอาการเจ็บปวดหรือปวดภายในช่องคลอดเวลาร่วมเพศ
ส่วนที่ 2. ปรุงเป็นอาหารเสริมสร้างของสุภาพสตรี
1. ช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื่น มีน้ำมีนวล ผิวลื่น ละเอียดขึ้น
2. ช่วยบำรุงผิวหน้าที่เหี่ยวย่นและหยาบกร้านมากๆ ให้ดีขึ้น
3. ช่วยเสริมสร้างหญิงที่มีหน้าท้องที่เหี่ยวย่นหรือหย่อนยาน เกิดจากการคลอดบุตรให้หายไป
4. ช่วยให้ภายใน และปากช่องคลอดกระชับเหมือนสาวๆ อย่างมหัศจรรย์
5. ช่วยเสริมสร้างสตรีที่มีอารมณ์ทางเพศบกพร่องให้สมบูรณ์เป็นปกติ
6. ช่วยสตรีที่มีอายุเริ่มเข้าวัยกลางคนให้มีน้ำหล่อลื่นเป็นปกติเหมือนธรรมชาติ
7. คนโบราณใช้ว่านชักมดลูกหลังการคลอดบุตรแทนการอยู่ไฟ ช่วยเสริมสร้างน้ำนมของคุณแม่

วิธีการสั่งซื้อ: http://samunpaimorseng.blogspot.com/2008/03/blog-post_2942.html

ยาขมิ้นชัน ชนิดน้ำ และแคปซูล






******************************************************************


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาขมิ้นชัน ชนิดน้ำ และแคปซูล
บรรจุ : 100 cap.
100 cc.
เลขทะเบียนยา : G934/45
ราคาสมาชิก : 540 บาท จำนวน 1 กล่อง
ราคาขาย : 700 บาท จำนวน 20 ขวด
คะแนน : 50 PV , 10 PV
สรรพคุณ
ยาขมิ้นชันชนิดน้ำและแคปซูล
นอกจากจะเป็นยารักษา ทางเดินของกระเพาะอาหาร ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุก เสียด แน่นท้อง หรือปวดท้องแล้ว ยังใช้เป็นยากำจัดกลิ่นทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น
1. กลิ่นปาก กลิ่นน้ำลาย กลิ่นลมหายใจ กลิ่นจมูกที่เกิดจากไซนัสจะหายไป หรือน้อยลงกว่า 80% ( จะเห็นผลภายใน 3 วัน )
2. กลิ่นตัว กลิ่นเท้า ที่เกิดจากการใส่รองเท้า จะหมดไปกว่า 80% ( จะหมดภายใน 5 วัน )
3. กลิ่นในที่อับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นภายในช่องคลอดอับชื้นตามซอกแขน ซอกขา จะหายไปกว่า 90% ( จะเห็นผลภายใน 5-7 วัน )
4. กลิ่นสาบของคนสูงอายุ หรือกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของคนเราจะปมดไป ( จะเห็นผลภายใน 3 วัน )
ที่ผ่านมา มีวิธีการกำจัดกลิ่นด้วย ยาอม ยาพ่น ยาล้าง ซึ่งใช้แล้วก็จะดีขึ้นเพียงระยะสั้นๆ ประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น ไม่สามารถทำให้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์หายไปทั้งวันได้ แต่ขมิ้นชันสูตรพิเศษที่กำจัดกลิ่นได้ ทั้งวัน

วิธีการสั่งซื้อ: http://samunpaimorseng.blogspot.com/2008/03/blog-post_2942.html

ยาบำรุงร่างกาย เบอร์ 2 ชนิดแคปซูล ( เผาผลาญไขมัน )






*****************************************************************************


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาบำรุงร่างกาย เบอร์ 2 ชนิดแคปซูล
( เผาผลาญไขมัน )
บรรจุ : 100 cap.
เลขทะเบียนยา : G315/49 ( ยาสามัญประจำบ้าน )
ราคาสมาชิก : 1,750 บาท จำนวน 1 กล่อง
ราคาขาย : 2,000 บาท จำนวน 1 กล่อง
คะแนน : 50 PV

สรรพคุณ
ยาบำรุงร่างกาย เบอร์ 2 ชนิดแคปซูล (เผาผลาญไขมัน )
เป็นยาธาติไฟที่มีความร้อนสูง มีหน้าที่เผาผลาญอาหาร ไขมัน เชื้อโรค และสิ่งที่เป็นพิษต่าง ๆ ให้ความอบอุ่นต่อร่างกาย มีฤทธิ์ในการระบายเล็กน้อย เมื่อรับประทานแล้ว เวลาขับถ่าย ไขมันที่ถูกละลายจะปนออกมากับของเสียที่ถ่ายออกมาจะทำให้ไขมันหน้าท้อง ไขมันหน้าขา ไขมันตามตัว น้ำหนักตัวลดลง ไม่มีผลข้างเคียง ไม่ทำให้ท้องเสีย ไม่ทำให้ใจสั่น หน้ามืดตาลาย ปวดหัวหรือเครียดนอนไม่หลับ

วิธีการสั่งซื้อ: http://samunpaimorseng.blogspot.com/2008/03/blog-post_2942.html

ยาบำรุงร่างยกาย เบอร์ 2 (ตำรับยาสามัญประจำบ้าน)






********************************************************




ชื่อผลิตภัณฑ์: ยาบำรุงร่างยกาย เบอร์ 2 (ตำรับยาสามัญประจำบ้าน)
บรรจุ : ขวดใหญ่ 700 cc.
ขวดกลาง 200 cc.
ขวดเล็ก 100 cc.
**************
เลขทะเบียนยา : G1028/47
*********
ราคาสมาชิก : ขวดใหญ่ 2,150 บาท จำนวน 1 ขวด
ราคาขาย : ขวดใหญ่ 2,500 บาท จำนวน 1 ขวด
**************
ราคาสมาชิก : ขวดกลาง 650 บาท จำนวน 1 ขวด
ราคาขาย : ขวดกลาง 700 บาท จำนวน 1 ขวด
**************
ราคาสมาชิก : ขวดเล็ก 520 บาท จำนวน 20 ขวด
ราคาขาย : ขวดเล็ก 620 บาท จำนวน 20 ขวด
**************
คะแนน : 75 PV , 25 PV , 10 PV
สรรพคุณ
เป็นยาบำรุงร่างกายเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่ายกาย ทานได้ทุกเพศ ทุกวัย
คนสูงอายุ ที่ร่างกายอ่อนแอ เหนื่อยง่าย แขนขาไม่มีแรง ซึมเศร้า มึนงง หน้าตาซูบซีด เบื่ออาหาร เมื่อทานยาบำรุงร่างกาย ติดต่อกัน 7 วัน ก็จะเห็นผล
สตรีที่มีความดันต่ำ เกิดอาการมึนหัว หน้ามืด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย อึดอัดหน้าอก หายใจไม่เต็มอิ่ม ใจสั่น จิตใจห่อเหี่ยว หนาวในอก มือเท้าเย็นชา มีลมในกระเพาะอาหาร นอนหลับยาก เมื่อทานยาบำรุงร่างกาย ติดต่อกัน 7 วัน จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
อาการทางสมอง ที่เกิดจากความดัน อุบัติเหตุ หลอดเลือดในสมองตีบเพราะความชรา จนทำให้มีอาการมึนงง สมองไม่สั่งงานจนเกิดอาการเดินโคลง เดินเซ เดินช้า พูดช้า แขนขาไมมีแรง หน้าตาซีดเซียว ง่วงนอนเป็นประจำ เมื่อทานยาบำรุงร่างกาย ติดต่อกัน 15 วัน จะมีอาการแข็งแรงและสดชื่นขึ้น
คนที่เป็นโรกเกาต์เรื้อรัง มีกรดยูลิคสูง ปวดตามข้อไขข้ออักเสบ เมื่อทานอาหารประเภทเครื่องในสัตว์หรือสัตว์ปีก เดินมาก ก็จะเกิดอาการโรคเกาต์กำเริบ อาการเหล่านี้ สามารถแก้ไข โดยลดกรดยูลิคที่เป็นต้นเหตุโรคเกาต์
ยาบำรุงร่างกายเปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะ เป็นยาลดไขมัน ลดกรดยูลิค ลดเบาหวาน ลดความเครียด ลดอาการภูมิแพ้ ขับสารพิษต่างๆ ที่เกิดจากอาหาร มลภาวะเป็นพิษ ซึ่งเป็นเหตุทำให้เลือดในร่างกายข้มาก เลือดมีสีดำเข็ม หรือเลือดใสจางมาก เมื่อทานยาบำรุง ติดต่อกัน 1 เดือน แล้วเจาะเลือดดู จะพบว่าความเข้มของเลือดลดลง สีสันของเลือดสดใสขึ้น ( ควรไปเจาะเลือดเพื่อเก็บข้อมูลก่อนทานยาบำรุง ) และยังช่วยชลอความแก่ ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อหดตัวหรือทรุดตัวความเหียวย่นก็จะไม่เกิดขึ้น ช่วยให้ความอบอุ่นทั่วร่างกาย ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ช่วยให้กระดูก กล้ามเนื้อ แข็งแรง ช่วยลดอาการปวดเมื่อยเส้นตึงเป็นมานาน เมื่อใช้ยาบำรุงร่างกายจะเห็นผลเร็ว ใช้เพียงขวดเดียวก็จะเห็นผลอย่างชัดเจน ไม่ว่าท่านจะเป็นโรคเบาหวาน โรคตับ โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้ทานแล้วอาการโรคต่างๆ ก็จะดีขึ้น.

ยาน้ำว่านชักมดลูก สูตร2


http://morsengherbs.blogspot.com/2008_02_01_archive.html


*********************************************************************
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาว่านชักมดลูก สูตร 2
บรรจุ : ขวดใหญ่ 750 cc.
ขวดกลาง 200 cc.
ชนิดแคปซูล 100 cap.
ขวดเล็ก 100 cc.
เลขทะเบียนยา : G612/45
ราคาสมาชิก : ขวดใหญ่ 2,150 บาท จำนวน 1 ขวด
ราคาขาย : ขวดใหญ่ 2,500 บาท จำนวน 1 ขวด
ราคาสมาชิก : ขวดกลาง 650 บาท จำนวน 1 ขวด
ราคาขาย : ขวดกลาง 700 บาท จำนวน 1 ขวด
ราคาสมาชิก : ชนิดแคปซูล 1,200 บาท จำนวน 1 ขวด
ราคาขาย : ชนิดแคปซูล 1,500 บาท จำนวน 1 ขวด
ราคาสมาชิก : ขวดเล็ก 520 บาท จำนวน 20 ขวด
ราคาขาย : ขวดเล็ก 650 บาท จำนวน 20 ขวด
คะแนน : 75 PV , 25 PV , 25 PV , 10 PV

สรรพคุณ
บำรุงรุงร่างกายด้วยว่านชักมดลูก จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ บรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนในช่องคลอด ช่วยขับน้ำคาวปลา แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ผิวพรรณชุ่มชื่น มีน้ำมีนวล
เมื่อบำรุงร่างกายด้วยว่านชักมดลูกจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น และที่เคยมีความดันต่ำ เลือดน้อย อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เวียนศรีษะ ใจสั่น ใจหวิว จะเป็นลม เมือ-เท้าเย็นชา นอนไม่หลับ อาการเหล่านี้จะมีผลพลอยได้ทำให้หายไป.

วิธีการสั่งซื้อ: http://samunpaimorseng.blogspot.com/2008/03/blog-post_2942.html

วิธีการสั่งซื้อ

โปรดโทรติดต่อที่เบอร์โทร. 081-206-9941 , 086-908-0135 หรือ แจ้ง


ชื่อ/ที่อยู่ (ที่จะจัดส่งสินค้าให้ชัดเจน) พร้อมเบอร์โทร เพื่อติดต่อกลับ


มาทาง e-mail : nemtr@hotmail.com
โปรดระบุ ชื่อสินค้า จำนวนของสินค้า และจำนวนเงิน ของสินค้าที่สั่งซื้อ ให้ชัดเจน


เมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะจัดส่งสินค้าทาง EMS ไปให้ท่านทันที.


พร้อมทั้งแจ้งหมายเลข ตรวจสอบสิ่งของ (EMS)กลับไปให้ท่าน.


ค่าจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ 200 บาท ( บวก รวม เพิ่ม กับ ราคาสินค้าที่สั่งซื้อ )



วิธีการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าหรือสมัครเพื่อทำธุรกิจมี 2 รูปแบบ ดังนี้ คือ
1. เลือกแบบเข้ารับการอบรมที่สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี 20) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด และทางบริษัทไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น โดยทางเราจะติดต่อกลับไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ เพื่อทำการ นัด วัน เวลา ในการอบรม เมื่อจบการอบรม หากท่านสนใจท่านสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้ด้วย ชุดใบสมัคร ราคา 500 บาท และเริ่มทำธุรกิจได้ทันที
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการสมัครที่สำนักงานใหญ่ คือ
เอกสารใบสมัคร 1 ชุด+แคตตาล็อกสินค้า+สินค้า 1 ชนิด
2. เลือกรูปแบบสั่งซื้อใบสมัครโดยทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จำนวนเงิน 650 บาท (รวมค่าขนส่งพัสดุทางไปรษณีย์แล้วด้วยระบบ EMS ทั่วประเทศ)
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์
1. เอกสารใบสมัคร 1 ชุด (สมัครแล้วท่านสามารถร่วมทำธุรกิจได้ทันที)
2. แค็ตตาล็อกสินค้าพร้อมส่วนลดราคาสินค้าสำหรับท่าน และสินค้าราคาจำหน่ายให้กับบุคคลอื่น (หากท่านต้องการขายสินค้าหรือแนะนำบอกต่อ)
3. VCD 1 ชุด ประกอบทำธุรกิจ
1.VCD ความเป็นมาของบริษัท+ความรู้ก้าวสู่ความเร็จจากแผนการตลาด
2.VCD แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท ที่มากด้วยคุณภาพ
4.เอกสารวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ แจ้งขอสมัครทำธุรกิจอิสระ สร้างรายได้รองให้เป็นรายได้หลัก หรือทำคู่กับงานประจำ
คำแนะนำในการแจ้งข้อมูลการสมัคร
1.กรุณาแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.แจ้งข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
กรุณาแจ้งรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก
ชื่อ-สกุล (กรุณากรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น).................
หมายเลขบัตรประชาชน ............
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)................
ที่อยู่ปัจจุบัน ................. แขวง/ตำบล..........
อำเภอ/เขต..........
จังหวัด ..........
รหัสไปรษณีย์ .........
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก..........
ที่อยู่ทางอีเมล์..........
ชื่อผู้แนะนำ..........
ธนาคาร (ถ้าท่านทำธุรกิจแล้วมีรายได้บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีท่านทันที)...........
สาขาของธนาคาร..........
หมายเลขบัญชีออมทรัพย์เลขที่............
ชื่อ/นามสกุล ผู้รับมรดก และความสัมพันธ์...................
เมื่อท่านเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกรุณาติดต่อเพื่อสมัครและ
โปรดโทรแจ้งการชำระเงินได้ที่เบอร์โทร. 081-206-9941 , 086-908-0135 หรือแจ้ง
e-mail : nemtr@hotmail.com และ kanae725@gmail.com
เพื่อติดต่อกลับมายังท่าน ************************************************************************************* ตรวจสอบสายงาน.
สำหรับสมาชิก.
http://sangsuriyachat.com/

****************************

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551

ยาน้ำว่านชักมดลูก สูตร 1 มหาเสน่ห์ของสมุนไพรไทย


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาน้ำว่านชักมดลูก สูตร 1 มหาเสน่ห์ของสมุนไพรไทย
บรรจุ : ขวดใหญ่ 750CC

เลขทะเบียนยา : G64/46

ราคาสมาชิก : 2,700 บาท

ราคาขาย : 3,200 บาท

โปรดติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 081-206-9941 , 086-908-0135 หรือแจ้ง
ชื่อ/ที่อยู่ (ที่จะจัดส่งสินค้าให้ชัดเจน) พร้อมเบอร์โทร เพื่อติดต่อกลับ
มาทาง e-mail : nemtr@hotmail.com และ
โปรดระบุจำนวนของสินค้า และ
เมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะจัดส่งสินค้าทาง EMS ไปให้ท่านทันที.
พร้อมทั้งแจ้งหมายเลข ตรวจสอบสิ่งของ (EMS)กลับไปให้ท่าน.
ค่าจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ 200 บาท ( บวก รวม เพิ่ม กับ ราคาสินค้าที่สั่งซื้อ )
Google