ค้นหาข้อมูลทั่วโลก โดย Google

Google

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551

วิธีการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าหรือสมัครเพื่อทำธุรกิจมี 2 รูปแบบ ดังนี้ คือ
1. เลือกแบบเข้ารับการอบรมที่สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี 20) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด และทางบริษัทไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น โดยทางเราจะติดต่อกลับไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ เพื่อทำการ นัด วัน เวลา ในการอบรม เมื่อจบการอบรม หากท่านสนใจท่านสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้ด้วย ชุดใบสมัคร ราคา 500 บาท และเริ่มทำธุรกิจได้ทันที
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการสมัครที่สำนักงานใหญ่ คือ
เอกสารใบสมัคร 1 ชุด+แคตตาล็อกสินค้า+สินค้า 1 ชนิด
2. เลือกรูปแบบสั่งซื้อใบสมัครโดยทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จำนวนเงิน 650 บาท (รวมค่าขนส่งพัสดุทางไปรษณีย์แล้วด้วยระบบ EMS ทั่วประเทศ)
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์
1. เอกสารใบสมัคร 1 ชุด (สมัครแล้วท่านสามารถร่วมทำธุรกิจได้ทันที)
2. แค็ตตาล็อกสินค้าพร้อมส่วนลดราคาสินค้าสำหรับท่าน และสินค้าราคาจำหน่ายให้กับบุคคลอื่น (หากท่านต้องการขายสินค้าหรือแนะนำบอกต่อ)
3. VCD 1 ชุด ประกอบทำธุรกิจ
1.VCD ความเป็นมาของบริษัท+ความรู้ก้าวสู่ความเร็จจากแผนการตลาด
2.VCD แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท ที่มากด้วยคุณภาพ
4.เอกสารวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ แจ้งขอสมัครทำธุรกิจอิสระ สร้างรายได้รองให้เป็นรายได้หลัก หรือทำคู่กับงานประจำ
คำแนะนำในการแจ้งข้อมูลการสมัคร
1.กรุณาแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.แจ้งข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
กรุณาแจ้งรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก
ชื่อ-สกุล (กรุณากรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น).................
หมายเลขบัตรประชาชน ............
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)................
ที่อยู่ปัจจุบัน ................. แขวง/ตำบล..........
อำเภอ/เขต..........
จังหวัด ..........
รหัสไปรษณีย์ .........
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก..........
ที่อยู่ทางอีเมล์..........
ชื่อผู้แนะนำ..........
ธนาคาร (ถ้าท่านทำธุรกิจแล้วมีรายได้บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีท่านทันที)...........
สาขาของธนาคาร..........
หมายเลขบัญชีออมทรัพย์เลขที่............
ชื่อ/นามสกุล ผู้รับมรดก และความสัมพันธ์...................
เมื่อท่านเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกรุณาติดต่อเพื่อสมัครและ
โปรดโทรแจ้งการชำระเงินได้ที่เบอร์โทร. 081-206-9941 , 086-908-0135 หรือแจ้ง
e-mail : nemtr@hotmail.com และ kanae725@gmail.com
เพื่อติดต่อกลับมายังท่าน ************************************************************************************* ตรวจสอบสายงาน.
สำหรับสมาชิก.
http://sangsuriyachat.com/

****************************

ไม่มีความคิดเห็น:

Google